Avukat Cem AKYILDIZ

Hiç kimse onu bulandırmadığı ve ihlal etmediği sürece hukuk, teneffüs ettiğimiz hava gibi görünmez ve tutulmaz bir şekilde etrafımızı kaplar. Hukuk, ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir. Pierre Calamanderi

Hakkımda

    2016 yılında Avukatlık staj eğitimini tamamlayarak fiilen faal ve etkin olarak meslek etiği ve ilkeleri çerçevesinde avukatlık mesleğini icra etmektedir. Ceza Hukuku, İş Hukuku, Aile Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Tüketici Hukuku, Tazminat Hukuku, İcra Hukuku, İdare Hukuku başta olmak üzere bir çok hukuk alanında avukatlık faaliyeti yürütmektedir.

  • Vekil-müvekkil ilişkisini karşılıklı güven ve saygı ilişkisi içerisinde sürdürebilmek
  • Müvekkil mahremiyetinin önemi
  • Hukuki işlemler sonrasında müvekkili sürekli olarak bilgilendirmek
  • Dürüstlük ve ihtimalleri değerlendirme
  • Uyuşmazlıklar öncesi danışmanlık

Ceza Davaları ve AİHM Başvurusu

Ceza Davaları
Hazırlık ve Son Soruşturma Safhasında Müdafilik
Diğer Hukuki Yardımlar
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Ekli Protokollerin güvence altına aldığı hakları ihlal eden Devlet Tasarrufları nedeniyle kişilerin uğradığı her türlü zararın tazmin edilmesine dönük davalar

İdari Davalar ve Hukuk Davaları

İptal Davaları ve Tam Yargı Davaları
Tazminat Davaları
Boşanma, Velayet ve Nafaka Davaları
Miras Davaları Kira ve Tahliye Davaları
Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi (Yabancı Ülke Mahkemeleri tarafından verilen kararların Türkiye'de kesin hüküm teşkil edecek şekilde Tanınmasını ve icra edilebilir hale getirilmesini temin etmek)

Ticari Davalar ve İş Davaları

Sözleşmeden Doğan Davalar
Şirketler Hukukundan Doğan Davalar
Kıdem ve İhbar Tazminatı ile Diğer Hak ve Alacaklardan Doğan Davalar
İşe İade Davaları
Bilişim suçları ve bilişim araçları vasıtasıyla işlenen suçlardaki ceza yargılamalarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti
İcra ve İflas Hukuk
Tüketici Hukuku
Bunlar dışında diğer hukuki davalarınız ve çeşitli danışmanlık başvurularınız için de benimle iletişime geçebilirsiniz.

E-Tahsilat ve Müvekkil Portal

<a href="https://www.cemakyildiz.av.tr/p/e-tahsilat.html">E-Tahsilat</a>

E-Tahsilat

Sitemiz üzerinden, İcra Dosya Borcunuzu, Dava Masrafı ve Vekalet Ücreti gibi sair ödemelerinizi Kredi Kartı ile peşin veya taksitle hemen yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...

<a href="https://www.cemakyildiz.av.tr/p/muvekkil-portal.html">Müvekkil Portal</a>

Müvekkil Portal

Müvekkillerime talepleri halinde vereceğim şifre ile, dosyanızın seyrini "Müvekkil Portal" üzerinden takip edebilirsiniz. Detaylar için tıklayın...