AİLE VE MİRAS HUKUKU
 • Anlaşmalı, çekişmeli boşanma davaları
 • Velayet ve nesebe bağlı davalar
 • Mal rejimi ve mirasa konu davalar
 • Çocuk için iştirak nafakası davaları
 • Vesayet davaları
 • Çocuk ile şahsi ilişki tesisine ilişkin işlemlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti
BORÇLAR HUKUKU
 • Eser sözleşmelerinden doğan hukuki uyuşmazlıklar
 • Kira sözleşmelerinden kaynaklanan davalarda
 • Borçlar hukuku çatısı altında toplanan diğer sözleşmelerle ilgili meselelerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti
CEZA HUKUKU
 • Soruşturma süreci takibi ve ifadelerde hazır bulunma
 • Uzlaşma hususunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti
 • Ceza kararlarına itiraz, cezalarda mahsup talebi, ceza kararlarının temyiz edilmesi
 • Ağır ceza davaları, Asliye ceza davaları, Sulh ceza davaları
 • Ceza mahkemelerinin yargı alanına giren konularla ilgili savunmaların takibi
BİLİŞİM HUKUKU
 • Teknik bilgi ve deneyim gerektiren bilişim hukuku alanındaki davalar
 • Bilişim suçları ve bilişim araçları vasıtasıyla işlenen suçlarda ki ceza yargılamalarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti
 • Bilişim yoluyla bilgilerin çalınması veya değiştirilmesi
 • Bilişim yoluyla taciz ve tehdit suçlarının takibi
GAYRİMENKUL HUKUKU
 • Ortaklığın giderilmesi davaları
 • Tapu ve kadastro davaları
 • Kentsel Dönüşüm konusunda hukuki destek
 • Kiralananın tahliyesi, kira alacakların yasal takibi
 • Emlakçı alım-satım mukavelesinden kaynaklanan davalar
 • Gayrimenkulün aynına ilişkin tüm meselelerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti
İCRA ve İFLAS HUKUKU
 • İlamsız ve ilamlı alacakların icra takibinde ve bunlara ilişkin davalar
 • Kıymetli evraklardan doğan alacakların icra takibinde ve bunlara ilişkin davalar
 • İstihkak davalarında
 • İflasa ilişkin işlem ve davalarda
 • İpotek ve rehin tesisi ile bunların kaldırılması süreçlerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti
 • İcra takibine itiraz, İtirazın İptali – Kaldırılması davaları, Şahıs ve İşletmeler arası uyuşmazlıkların çözümü
TİCARET HUKUKU
 • Ticari sözleşmelerin hazırlanması
 • Ticari meselelerle ilgili ihtarnamelerin düzenlenip gönderilmesi
 • Ticari konulu müzakereler
 • İflasa ilişkin işlem ve davalarda
 • Ticari ilişkilerden doğan tüm uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti
 • Şirketler hukuku, Sigorta hukuku, Kambiyo davaları,Haksız rekabet davaları
 • Fikri ve sınai haklar davaları, Bankacılık ve finans hukuku davaları
TÜKETİCİ HUKUKU
 • Tüketicilerin hakem heyetlerindeki başvuruları ve tüketici mahkemelerindeki davalar
 • Tüketici hukuku kapsamında danışmanlık ve avukatlık hizmeti
 • Tüketici kredisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Ayıplı mal, ayıplı hizmet
İDARİ DAVALAR
 • Tam yargı davaları
 • İdari işlemin iptaline ilişkin davalar
 • Tazminat davaları
 • Kurumlar ile kişiler arasındaki her türlü hukuki sorunun çözümü
İŞ HUKUKU
 • Sosyal güvenlik hukuku ve Sendikalar hukuku
 • Toplu iş sözleşmeleri
 • Kıdem, ihbar, tazminatlarının tahsili
 • İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklı davalar, İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü